Velkommen til byggbransjens nye lekegrind

Regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg.

MOTTA VÅRT NYHETSBREV
DIN E-POST ER REGISTRERT!

Sjekk ut vår nye interaktive brosjyre. Her kan du lese mer om planen vår videre, noen av våre nye leietakere og mye mer.

Vi skal skape et sted hvor de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen er samlet. Vi skal styrke bedriftene gjennom å legge til rette for samarbeid og deling innen viktige områder innen bygg og anlegg.

Samarbeid som fører til kunnskapsutvikling og trivsel for ansatte, økt digitalisering og innovasjon, kostnadsreduksjoner for bedriftene vil gjøre den regionale byggebransjen sterkere og mer konkurransedyktig for fremtiden.

På Åsen i Stavanger er byggbransjens fremtid under planlegging. Området vil om få år huse de fremste aktørene innen bygg og anlegg – og de fremste tankene. Prosjektet har fått navnet Site 4016, og din bedrift kan være med fra første spadetak.

Grunntanken bak Site 4016 er å skape et sterkt miljø for nytenking, utvikling og kunnskapsutveksling innen bygg- og anleggsbransjen. Et sted hvor kunnskapsrike mennesker kan dele sin erfaring og sine visjoner, og sammen konstruere en bransje for fremtiden. Smartklyngen bygges for fremtidens behov og muligheter, og vil inneholde alle fasiliteter som kreves av moderne bedrifter og arbeidstakere. Selve området er plassert midt mellom hovedtraséene nord-sør fra Stavanger til Forus og Sandnes og øst-vest langs Auglendsveien, og ikke lenger fra Stavanger sentrum enn en god gravemaskin kan kaste.

Hovedbygget på Site 4016 blir et signalbygg i dobbel forstand. I første forstand vil bygget bli lett synlig fra områdene rundt, og i andre forstand vil det som foregår inne i bygget sende signaler til bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Tankene som tenkes og løsningene som klekkes ut her vil gi seismiske utslag i grunnen under en hel bransje.

Fordeler for aktører i klyngen:

  • Moderne verktøy for moderne bedrifter
  • Integrerte felles, digitale løsninger
  • Lavere kostnader
  • Nytenking og utvikling
  • Økt konkurransekraft
  • Tettere samarbeid

Geir Østerhus

Site Manager
go@smedvig.com
+47 900 23 592

Kåre Håvarstein

Driftstekniker
kh@smedvig.com
+47 900 36 099

Svein Dagfinn Asbjørnsen

Driftssjef
sda@smedvig.com
+47 905 12 214

Rune Augenstein

CTIO
ra@smedvig.com
+47 992 12 414

Karen E. Lærdal Skuland

Markedskoordinator
ks@smedvig.com
+47 971 05 109

Kontakt