Hopp til hovedinnhold

Bygg- og anleggsskolen: Samarbeid og samhandling i team

08. desember kl. 08:00–10:30

Strandkaien 6, 4005 Stavanger

Tekst hentet fra Næringsforeningen sin nettside.

Samarbeid er nøkkelen til suksess, men hvordan får vi det til? Trond Kjærstad er en av landets fremste eksperter på teamledelse. Han vil presentere de viktigste kjennetegnene på høyprestasjonsteam. I tillegg kommer Sverre Tiltnes fra Construction City og Tone Espedal Walskaar fra Faber for dele sine erfaringer med samhandlings- og samspillskontrakter.

Effektivt teamarbeid er noe alle ønsker, men få klarer å virkeliggjøre det fullt ut. I bygg- og anleggsbransjen er det ekstra krevende, med mange aktører som skal bygge relasjoner og gjennomføre komplekse utfordringer – uten at de nødvendigvis kjenner hverandre godt fra før av.

Det er derfor ytterst interessant at vi denne gangen får besøk av Trond Kjærstad. Han er psykolog, partner i konsulentselskapet Promethevs og fagansvarlig for Executive Master of Management-programmet Teamledelse på BI. Han vil altså presentere de viktigste kjennetegnene på høyprestasjonsteam – og noen av de typiske fallgruvene på veien dit.

Mange mener at tradisjonelle kontraktsmodeller er i ferd med å gå ut på dato. Samhandlings- og samspillskontrakter er det som kommer i stedet. Disse er basert på samarbeid og helhetstenkning med involvering av flere parter tidlig i byggeprosjektet og felles økonomiske interesser. Målet er å komme byggefeil og lav produktivitet til livs. Vi får besøk av Sverre Tiltnes fra Construction City og Tone Espedal Walskaar fra Faber. De vil ta oss gjennom hvordan slik kontrakter og samarbeid kan gjennomføres – viktige forutsetninger for å lykkes, fallgruver og holdninger. Espedal Walskaar vil også se på hvilke effekter samspill mellom totalentreprenør og byggherre har på underleverandører og samarbeidspartnere.

Program: 
08.00 Registrering og frokost.
08.25 Velkommen, ved Egil Hollund, Næringsforeningen.
08.30 Samarbeid og samhandling i team, ved Trond Kjærstad, partner, Promethevs.
09.15 PAUSE
09.30 Samhandlingskontrakter, ved Sverre Tiltnes, prosjektleder, Construction City Cluster.
10.00 En entreprenørs erfaringer med samspillskontrakter, ved Tone Espedal Walskaar, leder entrepriseavdeling, Faber Bygg.
10.30 SLUTT

Bygg- og anleggsskolen
Bygg- og anleggsskolen er Næringsforeningens faglige møteplass for bygg- og anleggsbransjen i Stavanger-regionen. Site 4016 er med som støttespiller til denne satsningen.

Klikk her for å lese mer på Næringsforeningen sine sider.

Meld på