Under-
leverandør
i overetasjen.

På Site 4016 jobber du under samme tak som dine samarbeidspartnere. Her får bygg- og anleggsbransjen tilgang til de mest moderne fasilitetene teknologien kan by på. Legg til de ubegrensede mulighetene som oppstår når en hel bransje treffes og deler kunnskap og idéer hver eneste dag, så ser du hvorfor vi sier at Site 4016 er kunnskaps- og utviklingssentrum for neste generasjon byggere.

Fordeler med Site 4016
 • Over 70 bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen
 • Et helt område med servicetilbud og nettverksmuligheter
 • Kunnskap- og kompetanseutveksling gjennom ON-Site medlemsprogram
 • Raskere digitalisering med big room, egen arbeidsapp, og lab for smartteknologi
 • Eget bygg med fokus på bærekraft i bygg- og anleggsbransjen

Bærekraft i veggene.

Site 4016 bygges med fremtiden i tankene. Her sitter selvsagt miljøhensyn og bærekraft i veggene. Her får bygg- og anleggsbransjen tilgang til de mest moderne fasilitetene teknologien kan by på. Legg til de ubegrensede mulighetene som oppstår når en hel bransje treffes og deler kunnskap og idéer hver eneste dag. Site 4016, kunnskaps- og utviklingssentrum for neste generasjon byggere.

Fordeler med Site 4016
 • Eget bygg med fokus på bærekraft i bygg- og anleggsbransjen
 • En hel klynge med kraft fra solceller og solcelleteknologi
 • En grønn arbeidsplass med fokus på sykkel og kollektivtrafikk.
 • Raskere digitalisering med big room, egen arbeidsapp, og lab for smartteknologi
 • Eget medlemsprogram med seminar, foredrag, events og studieturer

Mye kompetanse
samlet på et sted.

På Site 4016 samler vi bygg- og anleggsbransjen. Nå er vi over 70 selskaper som skaper et nettverk av muligheter innen bransjen. Mer samarbeid og kunnskap rundt digitalisering og bærekraft er
en selvfølge hos oss. I tillegg er det å finne samarbeidspartner i nabokontoret, underleverandører i overetasjen og kunder i trappeoppgangen grunnen til at vi sier at Site 4016 er kunnskapsog utviklingssentrum for neste generasjon byggere.

Fordeler med Site 4016
 • Site 4016 skal blir regionens kunnskap- og utviklingssentrum innen bygg- og anleggsbransjen
 • Over 70 selskaper og organisasjoner er allerede på plass
 • Eget medlemsprogram med seminar, foredrag, events og studieturer
 • Raskere digitalisering med big room, egen arbeidsapp, og lab for smartteknologi
 • Eget bygg med fokus på bærekraft i bygg- og anleggsbransjen