Klyngeidé

Klyngeidé

Hva skal vi strekke oss etter – vår visjon
Et regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg.

Hvordan skal vi gjøre det – vår misjon
Vi skal skape et sted hvor de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen er samlet. Vi skal styrke bedriftene gjennom å legge til rette for samarbeid og deling innen viktige områder innen bygg og anlegg. Samarbeid som fører til kunnskapsutvikling og trivsel for ansatte, økt digitalisering og innovasjon, og kostnadsreduksjoner for bedriftene vil gjøre den regionale byggebransjen sterkere og mer konkurransedyktig for fremtiden.

 • Samle
 • Samarbeide
 • Styrke

Kunnskap

 • Fagdager, foredrag og studieturer
  Gjennom medlemsprogrammet On-Site får man faglig påfyll med en rekke seminar, foredrag, events og studieturer.
 • Nettverks- og samarbeidsprosjekter
  Prosjektsamarbeid mellom bedrifter, tilgang til On-site opplærings institusjoner, initiativ til relevante nettverk er noen av aktivitetene vi planlegger i årene som kommer.
 • Gode avtaler med kompetansepartnere og utdanningsinstitusjoner
  På Site 4016 skal vi lære og utvikle oss. En rekke initiativ vil bli igangsatt for at leietakere skal få fordeler innen kursing og kompetanseutvikling.
 • Leietakere
  Med over 70 bedrifter på plass i dag får du mange nye kollegaer om du etablerer deg i klyngen. Det vil bli den fremste klyngen for kunnskap og utvikling innen byggog anleggsbransjen.

På Site 4016 samler vi bygg- og anleggs-bransjen. Nå er vi over 70 selskaper som skaper et nettverk av muligheter innen bransjen.

Bærekraft

 • Solceller og solcelleteknologi På Site 4016 vil vi skape egen kraft gjennom solceller og solcelleteknologi. Energien som blir produsert skal fordeles fra en energihub til hvert enkelt av byggene i klyngen ut ifra behov.
 • Smartbygg teknologi Vår satsing innen digitalisering skal gi våre leietakere forståelse rundt effektiv energibruk, samt redusere energiforbruket.
 • En grønn arbeidsplass Vi har sørget for grønne områder som våre leietakere kan nyte. I tillegg satser vi på å lage en av de mest sykkelvennlige arbeidsplassene i regionen. Her blir det sykkelstier, sykkelhotell, garderober og en sykkelkultur som både tar hensyn til miljø og til helse.
 • Carpool For å få ned antall biler på Site 4016 skal vi tilby carpool. Vi håper dette skal gjøre det enklere å sykle til jobb, samt at kanskje flere deler bil eller bruker kollektivtransport.

Site 4016 bygges med fremtiden i tankene. Her sitter selvsagt miljøhensyn og bærekraft i veggene.

Digitalt
forsprang

Bygg- og anleggsbransjen har hengt bak som bransje i den digitale utviklingen. Nå skal det jobbes hardt med å snu dette i de neste årene. På Site 4016 skal vi bli en digital ledestjerne innen Bygg- og anleggsbransjen og arbeide for at bedrifter og organisasjoner får mer input, læring og utvikling. Som leietaker og som medlem i programmet On-Site får du tilgang til blant annet disse områdene;
 • Life@work app’en
  En egen app som skal gjøre hverdagen enklere for de som jobber på Site 4016. Arbeidsdagen blir mer sømløs i tillegg til at life@work skal skape synergi gjennom nettverksmoduler som anbudstorg og delingstjenester.
 • Big room
  Et eget fellesområde med digitale flater som kan utnyttes av leietakerne. Fremtidsrettet teknologi, samhandling og deling vil være en stor del av dette. Her får du tilgang til teknologi som du ellers ikke ville hatt mulighet til å ta i bruk. En god arena for opplæring av montører og lab for fagprøver.
 • Smartbygg – lab og teknologi
  Her får bedrifter mulighet til å teste smartbygg, smartkontorer og teknologi som hører til i liten skala.
 • Kunnskap og nettverk
  Gjennom medlemsprogrammet On-Site får man faglig påfyll med en rekke seminar, foredrag, events og studieturer. Prosjektsamarbeid mellom bedrifter, tilgang til on-site opplærings institusjoner, initiativ til relevante nettverk er noen av aktivitetene vi planlegger i årene som kommer.
 • Medlemsbedrifter
  Med over 70 bedrifter på plass i dag får du mange nye kollegaer om du etablerer deg i klyngen. Nettverk, kompetente mennesker, nye områder og et fantastisk miljø er det man kan forvente på Site 4016.

På Site 4016 får byggog anleggsbransjen tilgang til de mest moderne fasilitetene teknologien kan by på.