Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter

11

Februar kl. 08-10 m/frokost
VDC og digitalisering i bygg- og anleggsbransjen
Fabrikken, Haugåsstubben 10

24

Mars kl. 08-10

Klimakur for BAE-næringen

Fabrikken, Haugåsstubben 10

26

August kl. 08-11

Nybygget ARK og fremtidens teknologi i byggebransjen

Fabrikken, Haugåsstubben 10

Er du interessert i å koble deg til?
Send en email til Site Manager Geir Østerhus
site4016@smedvig.no for informasjon.