Medlemsaktiviteter

Medlemsaktiviteter

11

Februar kl. 08-10 m/frokost
VDC og digitalisering i bygg- og anleggsbransjen
Fabrikken, Haugåsstubben 10

24

Mars kl. 08-10

Klimakur for BAE-næringen

Fabrikken, Haugåsstubben 10

Er du interessert i å koble deg til?
Send en email til Site Manager Geir Østerhus
go@smedvig.com for informasjon.