Hopp til hovedinnhold
Alle arrangementer

Bjørnsen Advokatfirma AS inviterer til faglunsj på Site 4016: Enterpriserett i praksis

19. juni kl. 10:00–12:00

Arrangementet er over

Påmelding til event

Entrepriserett i praksis – Utvalgte temaer og dommer våren 2024

Bjørnsen Advokatfirma AS inviterer til faglunsj på Site 4016 onsdag 19. juni kl. 10-12 i anledning 5 års jubileum og nytt kontorsted på Site 4016

Oppmøte: ARK/Sandslottet 2.etg

Følgende temaer vil bli belyst med gjennomgang av nyere rettspraksis:

• Hva skal til for at bindende avtale kan anses inngått?
• Hvor går grensen mellom lovlige og ulovlige avklaringer i konkurranser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser?
• Hvordan skal entrepriskontrakter inngått etter anbudskonkurranse tolkes?
• Hvilke bevis- og dokumentasjonskrav gjelder for entreprenører som vil kreve vederlagsjustering for irrasjonell drift (plunder og heft)?
• Hvilke krav stilles til partene i et sluttoppgjør etter NS 8407/17?
• Hva er vilkårene for å holde rådgiver erstatningsansvarlig for prosjekteringsfeil?

Påmelding her