Hopp til hovedinnhold

Velkommen til
byggbransjens nye
lekegrind.

Vi skal skape et sted hvor de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen er samlet. Vi skal styrke bedriftene gjennom å legge til rette for samarbeid og deling innen viktige områder innen bygg og anlegg.

Samarbeid som fører til kunnskapsutvikling og trivsel for ansatte, økt digitalisering og innovasjon, kostnadsreduksjoner for bedriftene vil gjøre den regionale byggebransjen sterkere og mer konkurransedyktig for fremtiden.

 

Klyngeidé

Hva skal vi strekke oss etter – vår visjon.
Et regionalt kunnskaps- og utviklings-sentrum for bygg og anlegg.

Hvordan skal vi gjøre det – vår misjon.
Vi skal skape et sted hvor de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen er samlet. Vi skal styrke bedriftene gjennom å legge til rette for samarbeid og deling innen viktige områder innen bygg og anlegg. Samarbeid som fører til kunnskapsutvikling og trivsel for ansatte, økt digitalisering og innovasjon, og kostnadsreduksjoner for bedriftene vil gjøre den regionale byggebransjen sterkere og mer konkurransedyktig for fremtiden.

Samle
Samarbeide
Styrke

WELL Guide

Engasjer deg med oss for et sunnere arbeidsmiljø! Book en guided tur her.

ARK er stolte av å kunngjøre at vi har oppnådd presertifiseringen «Well Platinum», en anerkjennelse som bekrefter vårt engasjement for helse og trivsel for våre leietakere og besøkende  i ARK.

ARK er forpliktet til å skape et miljø som fremmer velvære, dette skal gjenspeiles i de tiltakene vi har implementert rundt om i bygget.

Vedlagt guide gir en oversikt over de ulike aspektene ved bygget som bidrar til å skape et sunt og bærekraftig miljø. Fra luftkvalitet, vann-stasjoner og belysning er vår tilnærming designet for å fremme trivsel og produktivitet for alle som jobber i ARK.

Vi ønsker å dele denne opplevelsen med deg!

Vi oppfordrer våre leietakere til å utforske disse initiativene videre og tilbyr guidede befaringer i bygget for å gi en dypere forståelse for vårt engasjement for WELL standarden.

Ta kontakt med Hospitality Manager Cecilie D. Røsandhaug hvis du ønsker å organisere en befaring selv eller lære mer om hvordan vårt bygg kan støtte din virksomhets helse og trivselsmål.

Last ned guiden her.

Kunnskap

På Site 4016 samler vi bygg- og anleggs-bransjen. Nå er vi over 60 selskaper som skaper et nettverk av muligheter innen bransjen.

Fagdager, foredrag og studieturer. Gjennom medlemsprogrammet On-Site får man faglig påfyll med en rekke seminar, foredrag, events og studieturer.

Nettverks- og samarbeidsprosjekter. Prosjektsamarbeid mellom bedrifter, tilgang til On-site opplærings institusjoner, initiativ til relevante nettverk er noen av aktivitetene vi planlegger i årene som kommer.

Gode avtaler med kompetansepartnere og utdanningsinstitusjoner. På Site 4016 skal vi lære og utvikle oss. En rekke initiativ vil bli igangsatt for at leietakere skal få fordeler innen kursing og kompetanseutvikling.

Leietakere. Med over 60 bedrifter på plass i dag får du mange nye kollegaer om du etablerer deg i klyngen. Det vil bli den fremste klyngen for kunnskap og utvikling innen byggog anleggsbransjen.

Bærekraft

Site 4016 bygges med fremtiden i tankene. Her sitter selvsagt miljøhensyn og bærekraft i veggene.

Solceller og solcelleteknologi. På Site 4016 vil vi skape egen kraft gjennom solceller og solcelleteknologi. Energien som blir produsert skal fordeles fra en energihub til hvert enkelt av byggene i klyngen ut ifra behov.

Smartbygg teknologi. Vår satsing innen digitalisering skal gi våre leietakere forståelse rundt effektiv energibruk, samt redusere energiforbruket.

En grønn arbeidsplass. Vi har sørget for grønne områder som våre leietakere kan nyte. I tillegg satser vi på å lage en av de mest sykkelvennlige arbeidsplassene i regionen. Her blir det sykkelstier, sykkelhotell, garderober og en sykkelkultur som både tar hensyn til miljø og til helse.

Carpool. For å få ned antall biler på Site 4016 skal vi tilby carpool. Vi håper dette skal gjøre det enklere å sykle til jobb, samt at kanskje flere deler bil eller bruker kollektivtransport.

Digitalt forsprang

På Site 4016 får bygg- og anleggs-bransjen tilgang til de mest moderne fasilitetene teknologien kan by på.

Bygg- og anleggsbransjen har hengt bak som bransje i den digitale utviklingen. Nå skal det jobbes hardt med å snu dette i de neste årene. På Site 4016 skal vi bli en digital ledestjerne innen Bygg- og anleggsbransjen og arbeide for at bedrifter og organisasjoner får mer input, læring og utvikling. Som leietaker og som medlem i programmet On-Site får du tilgang til blant annet disse områdene;

Life@work app’en. En egen app som skal gjøre hverdagen enklere for de som jobber på Site 4016. Arbeidsdagen blir mer sømløs i tillegg til at life@work skal skape synergi gjennom nettverksmoduler som anbudstorg og delingstjenester.

Big room. Et eget fellesområde med digitale flater som kan utnyttes av leietakerne. Fremtidsrettet teknologi, samhandling og deling vil være en stor del av dette. Her får du tilgang til teknologi som du ellers ikke ville hatt mulighet til å ta i bruk. En god arena for opplæring av montører og lab for fagprøver.

Smartbygg – lab og teknologi. Her får bedrifter mulighet til å teste smartbygg, smartkontorer og teknologi som hører til i liten skala.

Kunnskap og nettverk. Gjennom medlemsprogrammet On-Site får man faglig påfyll med en rekke seminar, foredrag, events og studieturer. Prosjektsamarbeid mellom bedrifter, tilgang til on-site opplærings institusjoner, initiativ til relevante nettverk er noen av aktivitetene vi planlegger i årene som kommer.

Medlemsbedrifter. Vi har medlemsprogram for deg som vil være fysisk tilstede eller for deg som ønsker å ta en del av nettverket men ikke bor i regionen, On-Site plus eller On-Site plugin. Nettverk, kompetente mennesker, nye områder og et fantastisk miljø er det man kan forvente på Site 4016.