Hopp til hovedinnhold

4Service flytter til Site 4016

4Service har valgt å flytte fra sine nåværende lokaler til Site 4016. – «Valget for lokasjon var enkelt da Smedvig Eiendom og Site 4016 hadde målsetninger i dette prosjektet som var sammenfallende med våre», sier Marius Pedersen, direktør for salg marked.

4Service leverer tjenester innenfor områdene forpleining offshore, camps, facility service, personalrestaurant og renhold. Siden etableringen i 2011 har selskapet vokst raskt både organisk og gjennom oppkjøp. Marius Pedersen forteller at de opplever sterk vekst og høy etterspørsel etter deres tjenester, og da må de også velge lokasjon som kan innfri de behovene og krav de har i forhold til dette.

4Service har som mål å være Norges mest attractive serviceselskap innenfor tjenestene de leverer.

«Vi ser Smedvig Eiendom og Site 4016 som en attraktiv samarbeidspartner og har stor tro på utviklingen I dette prosjektet. Særlig setter vi pris på Smedvig Eiendoms focus på miljø, kvalitet og fremtidsrettede gode løsninger», sier Marius Pedersen.

Vi gleder oss til å få 4Service til Site 4016.