Hopp til hovedinnhold

I gang med første nybygg på Site 4016

På Site 4016 bygger vi nå vårt første nybygg. ARK skal bli et 10 000 kvm flerbruksbygg med innendørs parkering i underetasjen. Arkitekt er Eder Biesel Arkitekter og entreprenør er Kruse Smith.

Innhold i bygget
På bakkeplan vil det bli laget en restaurant i samarbeid med 4Service, i tillegg til butikk og lager for Etman. Restauranten vil være åpen for leietakere og eksterne. Andre etasje i bygget kaller vi for HJERTET på Site 4016. Dette blir et samling- og utstillingsområde på ca. 2 000 kvm. Her vil det være mulig å se og ta på ulike produkter innenfor bygg- og anlegg, det vil bli et showroom for kontormøbler, et co-working område, felles møterom, big-rooms, smartbygg lab og andre egnede fasiliteter for byggebransjen. Det vil legges til rette for eventer, og i midten av lokalt vil det bli bygget en tribune med en stor digital vegg for presentasjoner og andre tilstelninger. Resten av bygget vil bestå av kontorlokaler på ca. 6 000 kvm for små og store leietakere. Her skal blant annet Bravida, GK Inneklima, Midbøe og Moelven Modus flytte inn. Dette bygget vil bli knutepunktet på hele området vårt.

HJERTET: andre etasjen i ARK. Et samling- og utstillingsområde for alle leietakere.

Bærekraft i veggene
På Site 4016 har vi fokus på bærekraft og det skal selvfølgelig gjenspeiles i byggene våre. ARK vil bli sertifisert i forhold til BREEAM og WELL standarder. BREEAM sertifiseringen fokuserer på bærekraftig design gjennom hele byggeprosessen, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, og til bygget er overlevert. ARK skal sertifiseres til Excellent som er det nest høyeste nivået av BREEAM sertifiseringen. Tidligere har Smedvig Eiendom bygget Arkivenes Hus i Innovasjonsparken som ble sertifisert til BREEAM Excellent. WELL standarden har brukeren i fokus og dreier seg i hovedsak om innemiljøet. Formålet med sertifiseringen er at bygget skal gi helsemessige gevinster, økt trivsel og velvære. ARK skal oppnå GOLD som er det nest høyeste nivået av tre nivået for WELL; silver, gold og platinum.

Energiforsyningen vil bestå av en kombinasjon av solceller, varmepumper og strøm. Solcelleanlegget vil levere rundt 220 kW på Peak og leveres av Bravida. Innredningen i bygget vil bli levert av Moelven Modus. Både Bravida og Moelven er leietakere i bygget.

Et smart bygg
ARK skal bli et smart prediktivt bygg. Det betyr at bygget predikerer fremtidig tilstand basert på direkte og indirekte data fra omgivelser og brukerne. Ut ifra dette vil bygget gi anbefalinger og foreslå tiltak for å justere bygget for kommende driftsituasjoner. Brukerne av bygget vil få personlig informasjon og veiledning ut ifra deres preferanser. Bygget skal også gi bedre energieffektivitet i forhold til drift og dermed lavere driftskostnader og miljøbelastning.

Vi kommer til å legge til rette for at bygget på sikt kan bli smart kognitivt. Kort forklart, betyr smart kognitivt at bygget er selvlærende. Bygget vil bruke historiske data og maskinlæring til å forbedre sine prediksjonsmodeller, driften og styringen av bygget.  I tillegg vil det kommunisere og samhandle med nabobygg og omgivelsene rundt.

Sømløs arbeidshverdag i ARK
ARK vil være et av de første byggene som tar i bruk den digitale tjenesteplattformen, Life@work. Life@work skal skape en enkel og sømløs hverdag for brukeren. På plattformen får brukerne av bygget tilgang til alle tjenester de har bruk for i løpet av en arbeidsdag. Dette kan være tjenester som å bestille møterom, mat, parkeringsplass eller f.eks. samhandle med leietakere på Site 4016 eller andre leietakere på Smedvig sine lokasjoner.

Holder hjulene i gang
Prosjektering og planleggingen av ARK er i full gang, og vi ser for oss at byggestart vil være i løpet av Q3 2020 og ferdigstillelse vil være Q1 2022.

Vi gleder oss til dette spennende bygget vil stå klart, og har stor tro på at det vil løfte hele området på Site 4016.