Hopp til hovedinnhold
GK flytter inn til ARK

GK flytter inn i nybygget ARK

ARK vil bli sertifisert til BREEAM Excellent og Well standard Gold, noe som var viktige kriterier i valget av hvor GK skal sitte.

GK er en ledende teknisk entreprenør og servicepartner som leverer alt av teknikk til nye og eksisterende næringsbygg. Da de bestemte seg for å flytte fra Forus var det naturlig å velge Site 4016 og ARK. I likhet med oss har GK fokus på bærekraft. Byggenæringen står for 40% av klimagassutslippene, og dette må det gjøres noe med. Et av GK sine miljømål er å halvere egne CO2-utslipp innen 2030 og en betydelig andel av utslippskuttene skal komme fra byggene GK har sin virksomhet i.

ARK vil bidra med å nå målene om redusert energiforbruk og mer miljøvennlig oppføring av nybygg. ARK vil bli sertifisert til BREEAM Excellent og Well standard Gold, noe som var viktige kriterier i valget av hvor GK skal sitte. “GK skal være en pådriver for å bygge bærekraftige samfunn, vi skal strekke oss etter å ta langsiktige miljøvalg fremfor kortsiktig gevinst, og gå i front for en bærekraftig fremtid for generasjoner”, forteller distriksjef Sten Birkeland. GK trekker også frem Hjertet i bygget som en viktig arena. «Her skal ulike deler av bransjen samles og vi kan dra nytte av nettverksbygging» sier Birkeland.

ARK blir et bygg som er spekket med det nyeste innen teknologi og bærekraft. Bygget blir designet for samarbeid og økt konkurransekraft. I tillegg til BREEAM og WELL skal bygget være et smart prediktivt bygg. Det betyr at bygget predikerer fremtidig tilstand basert på direkte og indirekte data fra omgivelser og brukerne. Ut ifra dette vil bygget gi anbefalinger og foreslå tiltak for å justere bygget for kommende driftsituasjoner. Brukerne av bygget vil få personlig informasjon og veiledning ut ifra deres preferanser. Bygget skal også gi bedre energieffektivitet i forhold til drift og dermed lavere driftskostnader og miljøbelastning.

“Vi ser frem til å flytte inn i et smart, miljøvennlig og innovativt bygg med gode vilkår for kunnskapsutvikling og trivsel for alle ansatte i GK Stavanger”

– Sten Magne Birkeland, Distriksjef GK Inneklima

Vi er glade for at GK ønsker å flytte til Åsen og være med oss inn i nybygget.