Hopp til hovedinnhold
Ark sett fra utsiden

Spaden går snart i jorden for det første nybygget på Site 4016

Spaden går snart i jorda for det første nybygget ARK, på Site 4016. Området skal bli et 100 000 kvadratmeter stort klyngefellesskap og utviklingssenter for bygg og anleggsbransjen på Vestlandet. Det er Smedvig som står bak idéen og initiativet. Kruse Smith og Faber Bygg går inn som største leietakere, førstnevnte skal i løpet av kort tid i gang med byggingen. ARK blir et BREEAM Excellent og WELL Gold bygg. Energiforsyningen vil bestå av solceller, varmepumper og strøm.

På Site 4016 samles bygg- og anleggsbransjen. 90% av nybygget ARK er allerede utleid. 70 ulike selskaper innen bygg og anlegg samles under samme tak for å danne et nettverk av muligheter for samarbeid, innovasjon og læring. De første leietakerne flytter inn 2023.

– Det viktigste for oss er å bidra til å løfte bygg- og anleggsbransjen. Bransjen har en del utfordringer, og mye av det bunner i at den er svært fragmentert. Mange aktører jobber sammen for å realisere et prosjekt. Hver for seg gjør de ny læring underveis, men denne blir i liten grad spredt videre. Med Site 4016 ønsker vi å være med å skape en arena som legger til rette for kunnskapsoverføring og danner grunnlaget for å utvikle hele bransjen, sier Smedvigs eiendomssjef for Site 4016, Rune Augenstein.

Signering med Kruse Smith. Fra venstre: Skjalg Lund, avdelingsleder prosjektgjennomføring, Elisabeth Strøm, økonomisjef og Kristin Stømer Frafjord, Regiondirektør i Kruse Smith Region Vest, Rune Augenstein, eiendomssjef for Site 4016 og Jostein Kalsheim COO i Smedvig Eiendom.

BI-professor Torgeir Reves funn om klynger har vært en vesentlig drivkraft for Smedvig i prosjektet. Ifølge Reve har bedrifter tilknyttet en klynge større innovasjon, større vekst og større verdiskaping. For Smedvig er målet at bedriftene tilknyttet Site 4016 skal oppleve nettopp vekst og utvikling.

– Vi har stort tro på mulighetene som ligger i å etablere en bygg- og anleggsklynge i Stavanger. Det gjelder ikke kun for industriell vekst og utvikling, men også for å kunne stå sammen om å identifisere gode å bærekraftige måter å bygge på i fremtiden. Bygg- og anleggsbransjen står for 40% av global forurensing. Det er også vi som må stå sammen om å identifisere løsningene, forteller Rune Augenstein.

Site 4016 er helt fra starten planlagt med tanke for behovene innenfor bygg- og anleggsbransjen. Konseptet har vært under utvikling siden 2017 og nybygget ARK markerer startskuddet på en ny epoke for klyngefellesskapet. Her leveres big-room, smartbygg lab og stort mingleområde hvor bedrifter i bygget kan presentere seg.

– Innovasjon og forskning skal være en del av DNA-et til Site 4016. Derfor har vi inngått partnerskap med aktører som UIS, Stanford University og vår egen digitale spydspiss, Veni. Vi er allerede i gang med å søke forskningsrådet om midler til å utvikle en digital metode for å kartlegge potensialet i gamle bygg. For mye rives ukritisk. Vi må tenke mer gjenbruk, fortsetter Augenstein.

For entreprenøren Kruse Smith er dette spennende tanker. Kruse Smith har vært aktiv i flere store og omfattende rehabiliteringsprosjekter i Sør-Norge.

– For oss i Kruse Smith var klyngetanken hovedårsaken til at vi valgte å inngå leiekontrakt i Site 4016. Vi jobber tett med flere byggherrer og leverandører, og ser den enorme verdien som ligger i erfaringsoverføring og kunnskapsdeling. Vi har gjennom de siste årene hatt stort fokus på digitalisering, samhandling og bærekraft. Vi ser veldig frem til å kunne flytte inn i et miljø hvor disse tankene står i sentrum og kan videreutvikles i samarbeid med andre aktører i bransjen, forteller Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør i Kruse Smith.

Hun er også svært tilfreds med at Kruse Smith får være med å utvikle og bygge det hele. Entreprenøren har opp gjennom årene vært med å realisere flere av Smedvigs prosjekter i Stavanger-regionen.

– Kruse Smith er den største leietakeren i Site 4016. Det er en entreprenør som kler konseptet. Kruse Smith er en aktør som har vært med å utvikle oss i Smedvig, som våger å tenke nytt og som vil være med å utvikle bransjen. Det var naturlig for oss å velge Kruse Smith som entreprenør. Når vi bygger et bygg er det med samarbeidspartnere som har bygget for oss flere ganger. For meg er det alt for stor risiko i å sette opp nytt team på hvert nytt bygg.  Skal du ha gode team så må teamene få trene sammen, forteller Jostein Kalsheim, COO i Smedvig Eiendom.

Faber Bygg er en lokal totalentreprenør for bedrifter og private og har et langt og godt samarbeid med Smedvig. Da Jan Arild Wathne tok over ledelsen av bedriften for 2,5 år siden hadde han to mål. Han skulle doble omsetning samt digitalisere driften. Sistnevnte valgte han å gjøre sammen med Smedvig sitt teknologiselskap Veni. I løpet av 2 år var omsetningen doblet, og Faber Bygg sitt digitaliseringsprosjekt var så suksessfullt at selskapet har blitt trukket frem av Microsoft som et referanseprosjekt.

– De siste årenes transformasjon fra et analogt til heldigitalisert selskap har gitt oss en skalerbar plattform som gjør at vi har mulighet til å nå vekstambisjonene våre. Det å være del av et innovativt miljø med fokus på bærekraft, kunnskap og digitalisering er avgjørende for å holde på våre ansatte og tiltrekke oss nye dyktige medarbeidere. Vi gleder oss til å være med å utvikle fremtidens regionale kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg sammen med Smedvig og de andre bedriftene på Site 4016, sier Jan Arild Wathne, Administrerende direktør i Faber Bygg.

 

Signering-Faber-Bygg

Signering av kontrakt med Faber Bygg. Fra venstre: Sjur C. Monsen, Markedsdirektør i Smedvig Eiendom og Jan Arild Wathne, Administrerende direktlr i Faber Bygg.

Når Site 4016 er ferdig utbygget vil det bestå av 14 bygg med bruksareal på til sammen 100 000 kvadratmeter. Alt tilrettelagt for å optimalisere og effektivisere driften og arbeidsdagen for leietakere og ansatte. Og Smedvig har lange planer.

– I Smedvig tenker vi langsiktig. Vi går inn i dette for å være med lenge og utvikle konseptet sammen med leietakere som Kruse Smith, Faber Bygg, Bravida, GK, Kompaniet, Schneider, Moelven og Etman. Vi ser gjerne 10-15 år frem. Site 4016 er et prosjekt vi i Smedvig brenner for og vil få til å lykkes. For kraften som ligger i det tror vi er enorme, oppsummerer Rune Augenstein.

Fakta: 

  • Leietakere: Kruse Smith, Faber Bygg, Moelven, Bravida, GK, Etman, Schneider, Kompaniet, Intuy
  • BREEAM Excellent – Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.
  • Well Gold – Well er sertifisering som gis på bakgrunn av hvordan bygget er tilrettelagt med hensyn til å gi komfort, produktivitet og ikke minst god helse for leietakere og deres ansatte.