Hopp til hovedinnhold

Vi skal skape varige verdier

Når byggebransjens nye lekegrind står ferdig, vil den huse 3000 arbeidsplasser og hele næringskjeden innen bygg og anlegg.

Når byggebransjens nye lekegrind står ferdig, vil den huse 3000 arbeidsplasser og hele næringskjeden innen bygg og anlegg. Målet er at klyngen skal bli et arnested for innovative løsninger gjennom økt samarbeid og kunnskapsdeling.

 

– Site 4016 skal samle de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen. Tanken er at det skal være mange fordeler ved å være en del av denne klyngen, forteller Rune Augenstein, CTIO hos Smedvig Eiendom.

– Spesielt i byggebransjen, som er så fragmentert med noen store aktører og mange små enkeltmannsforetak, er det for lite kunnskapsdeling. Vi håper at ved å samle bedrifter på én plass, vil de kunne samarbeide og bidra til innovasjon både i og utenfor prosjektene.

Når alt står ferdig vil stedet huse rundt 3000 arbeidsplasser, fordelt på nybygg og rehabiliterte eiendommer. Store deler av det første nybygget, ARK, er allerede leid ut, og Augenstein forteller om enorm interesse fra potensielle leietakere.

– Site 4016 skal være et fyrtårn for bærekraft og sirkulær økonomi. Så i stedet for å rive alt og bygge nytt, ønsker vi å gjenbruke mest mulig for å bidra til et lavere CO2-avtrykk. Ved å bevare så mye som mulig av den eksisterende bygningsmassen, kan vi også tilby lokaler til ulike prisnivåer. Det er viktig dersom vi skal tiltrekke oss flere typer aktører og være et reelt alternativ for små oppstartsvirksomheter, forteller Augenstein.

 

Bygger relasjoner

Målet er å huse bransjens beste aktører og representanter for hele verdikjeden innen bygg og anlegg. Site 4016 skal være en arena hvor bedriftene kan samhandle, både gjennom en digital plattform og fysiske møteplasser. Leietakerne skal kunne møtes i både formelle og uformelle settinger for å dele kunnskap og jobbe frem nye, innovative løsninger for bransjen.

– Jeg tror veldig mange av de små bedriftene kan dra nytte av å etablere seg her og få tilgang til fellesressurser de ikke ellers ville hatt tilgang til, mens de store vil kunne gjøre store besparelser ved å redusere sitt areal og benytte seg av fellesressurser. Vi skal legge til rette for at bedriftene deler kunnskap og hjelper hverandre med digitalisering, bærekraft og kompetanseheving sier Augenstein.

Gjennom medlemsprogrammet ON-Site, skal det arrangeres fagdager, foredrag, seminarer og studieturer. Initiativtakerne ser for seg hele Site 4016 som en «living lab» for testing av spennende løsninger, ny teknologi og pilotprosjekter. Klyngen vil også huse en smartbygg-lab, hvor leietakerne kan teste ut teknologi, prototyper og nye løsninger i liten skala før lansering, og bidra til å bringe bransjen fremover.

­– Drømmescenarioet ville vært om vi fant en løsning på bransjens utfordringer med klima og bærekraft. Også håper vi det vil komme nye produkter, løsninger og forretningsmodeller for byggebransjen, sier Augenstein.

 

Tror på tillit og samarbeid

Industrikonsernet Moelven er blant de som har sikret seg en plass i nybygget ARK. Som hovedleverandør på innredning for Smedvig Eiendom i 20 år, ble Site 4016 et naturlig valg da Moelven bestemte seg for å flytte.

– Hvis man ser potensialet i det å sitte tett sammen med andre i en klynge, kan det gi noen fordeler å være her. Det er fort gjort å løpe over gangen og spørre noen om råd eller få tips til prosjekter, for eksempel over en kaffe i foajeen eller en kaffebar. Hvis Smedvig lykkes med tanken bak idéen, tror jeg det kan bli veldig spennende for de aktørene som leier her, forteller avdelingsleder Robert Vollen hos Moelven.

– Veldig mye business går jo mellom relasjoner, både selskap og folk. Klarer man å få til et samarbeidsklima hvor man stoler på hverandre, tror jeg det kan være med på å løfte prosjektene. Man vil ikke lure en person man møter ved kaffeautomaten fjorten dager etterpå. Det viktigste er at vi som selskap er åpne og ser mulighetene. Hvis man er introvert og bare sitter inne på kontoret, oppnår man ingenting ved å være her ­– man må by litt på seg selv, sier Vollen.

 

Tilrettelegger for sirkulær økonomi

En av klyngens største leietakere, er installasjons- og serviceselskapet Bravida.

– Vi er veldig fornøyde med å være leietakere hos Smedvig. Smedvig er fremoverlente, de har fokus på bærekraft, og er opptatte av at våre ansatte skal ha det trivelig på jobb – noe som igjen fører til høyere produktivitet. Når folk trives godt, yter de godt. Smedvig legger til rette for de gode prestasjonene og at vi skal kunne yte best mulig i deres lokaler, forteller divisjonsdirektør Ronny Øvrevik i Bravida.

– Vi i Bravida er veldig opptatte av bærekraft, og på Site 4016 legges det til rette for sirkulær økonomi. I tillegg ligger Site 4016 sentralt plassert med tanke på at vi får kort vei til kundene våre, og det påvirker også miljøet, sier Øvrevik.

Han tror mange av bærekraftspørsmålene vil bli lettere å få gjort noe med her enn hva hvert selskap vil kunne løse hver for seg.

– Spesielt innen delingsøkonomi. Kanskje vi kan ha en bilpool tilgjengelig som alle leietakerne kan disponere, og at det legges til rette for stor grad av elbillading. På Østlandet når vi kundene våre raskt på el-sykler, og unngår både trafikk og parkeringsutfordringer. Slike transportmidler vil også være mulige fra Åsen.

Øvrevik ser frem til å samarbeide om kunnskapsdeling med hele næringskjeden innen bygg- og anleggsbransjen, og tror både de uformelle samtalene rundt lunsjbordet og inspirerende temakvelder kan bidra til dette.

– Jeg håper det kan være med på å utvikle oss videre, slik at vi sammen blir flinke til å se fremtidens løsninger. Rune Augenstein sin evne til å være innovativ og uredd når det kommer til å sette seg hårete mål, bidrar til å utvikle bransjen, sier Øvrevik.

 

Dette er Site 4016

Site 4016 skal samle de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen, og legge til rette for samarbeid og deling innen viktige bransjeområder.

Målet er å styrke den regionale byggebransjen og gjøre den mer konkurransedyktig for fremtiden gjennom kunnskapsutvikling, økt digitalisering og innovasjon.

Medlemsprogrammet ON-Site er Site 4016s eget program for kunnskapsdeling og kompeutvikling, og medlemmer vil få tilgang til ettertraktede foredrag, nettverksaktiviteter og studieturer.