Hopp til hovedinnhold
Eksteriør_Spinn

25 ombruksprosjekter får millioner i støtte fra Enova og Spinn er et av dem.

Enova har tre støtteordninger for ombruksprosjekter i byggebransjen: Ombrukskartlegging, prosjektering for ombruk og mulighetsstudie. Spinn er ett av 25 prosjekt som får støtte fra Enova.

Spinn blir et 3000 kvm stort bygg fylt med sirkulær innovasjon. I Spinn bruker vi om igjen og prosjektet er basert på Future Built sine kriterier for rehabilitering. Fasaden vil bestå av gjenbrukte plater hentet fra ulike bygg og prosjekter.

Spinn skal inspirere til taktskifte og transformasjon innen gjenbruk og sirkulærøkonomi i bygg-, anlegg-, og eiendomsbransjen.

I prosjektet skal vi sammen med våre samarbeidspartnere teste ut gjenbruk av materialer og teknisk ustyr i tillegg til å teste ut nye forretningsmodeller som «inneklima-som-en tjeneste». Et av målene for prosjektet er å bygge opp kompetansen i bransjen samt være en inspirasjon for tilsvarende initiativer. Gjennom prosjektet ønsker vi også å bidra til å øke endringstakten i BAE-næringen.

Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050. Bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp. De største utslippene er knyttet til materialbruk. Les mer om Enova her.

Vi takker for støtten og gleder oss til å fortsette arbeidet med dette ombruksprosjektet.