Hopp til hovedinnhold
IMG_1806

Smedvig Eiendom satser på kraftdistribusjon

Det skjer store fremskritt på teknologifronten og utviklingen lar ikke vente på seg i energi-verden. Vi ønsker å bidra til denne utviklingen og det grønne skiftet, sier Rune Augenstein, CTIO hos Smedvig Eiendom

Smedvig Eiendom har inngått en 10 års innovasjonskontrakt med PowerPal AS som har utviklet ett nytt konsept innen kraftdistribusjon og energistyring. Systemet jevner ut effekttopper ved energi krevende lokasjoner samtidig som en sikrer tilstrekkelig energi lokalt.

Konseptet er basert på industriell skalerbar teknologi som enkelt kan implementeres i eksisterende infrastruktur og er kompatibel med alle operasjonelle styringssystemer.

Første kommersielle anlegg

Det første kommersielle anlegg skal sette opp i Smedvigkvartalet i løpet av 2022, med komplett energistyring, lagringssystemer og hurtigladestasjoner «lynlading» med kapasiteter opptil 360kW. Det vil si en har mulighet å full-lade elektrisk kjøretøy på 15-20 minutter.

Etableringen vil gi en god avlasting til en allerede presset bykjerne på hurtiglading. I forbindelse med etableringen vil det også bli dedikert ladeplassene til transport og logistikknæringen i Stavanger, sier Augenstein.

Anlegget vil også være full integrert mot eksisterende anleggssystemer med samhandling mellom nett, periodiske kraftkilder og energi lagringssystemer.

Systemet tilpasses til lokasjon med toveis og lokal lasthåndtering som gir økt tilgang til energi og nye bruksområder og inntektskilder.

Klimanøytral industri innebærer høyere effektuttak på mange lokasjoner.

Behovet for fleksible og lokal tilpassede systemer er viktig å tilrettelegge for, her har vi muligheten til å gi en hel næring et nytt verktøy rundt kraftdistribusjon, sier Asbjørn Lunde, CEO hos PowerPal.

Powerpal har i samarbeid med Siemens og partnere tilrettelagt for skalering og eksport, og Powerpal vil etablere en solid prosjekt portofølge de neste 5 årene.

Norge kan være ett foregangsland for utvikling og tilrettelegging for det grønne skifte.

I dag står elbilen for over 80% av alt nybilsalg i Norge. For å imøtekomme veksten kreves det nye løsninger og hurtigere etablering av infrastruktur. Eurostat’s målinger viser hvor liten andel av kraftmiksen i de respektive land som er basert på grønn energi.

PowerPal sin løsning bidrar til en raskere etablering av nødvendig infrastruktur. Dette vil i sin tur sikre at en større andel av energimiksen blir grønnere i samsvar med politiske målsetninger.

Ifølge energidirektoratet vil det totale strømbehovet i Norge øke fra 136TWh til 159TWh frem til 2040. Transport og industri vil være vesentlige faktorer for denne økningen.

Både det overordnet nett, distribusjonsnettet og transformasjonsnett må håndtere effekt topper – morgen og kveld – og sesongvariasjoner.

Situasjonen i markedet

Det er tilnærmet umulig å bygge nok hurtiglading og ladeinfrastruktur basert på dagens tilnærming og AC teknologi. Alle lokasjoner hvor det er tilgang på kraft er i stor grad bygget ut med DC og AC lading.

Tilgang på variabel kraft som sol, vind og periodisk overskudd i det lokale kraftnettet må i langt større grad utnyttes for å imøtekomme behov og gi et bærekraftig investeringsgrunnlag.

Det må etableres fremtidsrettet og bærekraftig teknologi som ikke er avhengig av offentlig støtte for å realiseres, sier Lunde.

Gjennom PowerPal sitt konsept etableres en sømløs arena (marked) hvor kraft deles mellom alle relevante aktører.

Markedsplassen skapes gjennom industriell velutprøvd teknologi fra anerkjente aktører, samtidig som prosjektene skreddersys til den enkelte lokasjons nåværende og fremtidige behov.

Med PowerPal sin løsning vil man øke potensialet for å redusere nedbetalingstiden for etablering av kraftdistribusjon, energistyring, energilagring, sol og vindkraft. Konverteringen til elbil vil gå langt raskere dersom det finnes tilgjengelig lading/tilkoblingspunkter – og bilene «alltid» har tilkoblings mulighet.

Ved implementering av systemene vil vi kunne håndtere dagens og fremtidens miks av elbiler og være klargjort for å imøtekomme alle biler med og uten bidireksjonal lade muligheter.

Dette sikrer at investeringen blir bærekraftig og er relevant for markedet i overskuelig framtid. Fleksibilitet og lokal tilpasning vil sikre verdiskapning og bærekraft for alle i næringskjeden, noe som er essensielt for satsningen, sier Lunde.