Hopp til hovedinnhold

Smedvig og Veni inngår ombrukssamarbeid

Smedvig Eiendom og Veni samarbeider for en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Nå har de signert Pioneravtale med Madaster fordi denne plattformen kan koble sammen deres bærekraftsprioriteringer og gi samlet innsikt og rapportering.

– Vi har sirkulære ambisjoner og Madaster er relevant for porteføljen til Smedvig; både for å rapportere sirkularitet og CO2-fotavtrykk i nye bygg, og for å kartlegge hvilke bygg som kan rehabiliteres og ombrukes, sier Rune Augenstein, CTIO hos Smedvig Eiendom.

Det familieeide Stavangerselskapet er en av Norges mest innovative eiendomsutviklere. De investerer i, utvikler og forvalter eiendom i Norge og Storbritannia. I pilotprosjektet for Madaster skal de samarbeide med datterselskapet Veni, et teknologi- og innovasjonsselskap for en mer bærekraftig byggenæring.  

Avtale-SmedvigVeni-og-Madaster
Fra venstre Marie Drange, CEO i Madaster Norge, Jan Erik Halvorsen, leder for Oslo-kontoret til Veni og Rune Augenstein, CTIO i Smedvig.

Tilrettelegger for sirkulær økonomi

– Vi har vært på en bærekraftsreise i mange år. Vi merket et taktskifte for 10 år siden da BREEAM-NOR ble lansert, og nå den senere tid med hensyn til sirkulær økonomi. For to år siden orienterte vi oss mot sirkularitet gjennom Nordic Circular Program for å lære mer, nå er vi i gang med de første sirkulære prosjektene. Vi må ta nye steg hele tiden for å bidra til det nødvendige omstillingen av byggenæringen, sier Heather Bergsland, leder for bærekraft i Veni.

Nå samler eiendomsdelen av familieselskapet Smedvig, sammen med datterselskapet Veni, byggenæringen i Rogaland i et kunnskaps- og utviklingssentrum i 14 bygg i et tidligere industriområde. Her skapes det en arena hvor bedrifter med rundt 3 000 ansatte kan samhandle, dele kunnskap og jobbe frem nye, innovative og sirkulære løsninger for byggenæringen. Site 4016-området blir en «living lab» for testing av ny teknologi og pilotprosjekter for det grønne skiftet.

Madaster forenkler bærekraftsreisen

Byggene Spinn og ARK i Site 4016 blir pilotprosjektet for Madaster-samarbeidet. Det innebærer at byggene blir registrert i et porteføljeregister og får materialpass med sirkularitet på byggematerialer. Byggenes CO2-fotavtrykket kartlegges, og det genereres tall på finansiell restverdi av materialene. Dette er underlag som kan benyttes for rapportering på taksonomien eller grønne obligasjoner.   

– Kartlegging av bygg som materialbank synliggjør verdien til bygg i hele livsløpet, og forenkler ombruksprosessen av byggematerialene, forteller Marie Drange, CEO i Madaster Norge.

– For oss blir Madaster det verktøyet som syr det hele sammen og samler bærekraftsrapportering i én plattform, sier Augenstein.

Samarbeid er viktig for å bli en digital ledestjerne

Som en del av Madasters Pionerprogram deltar Smedvig og Veni på samlinger med de andre Pionerene.

– Våre forventninger er at alle Madaster-pionerer lærer av hverandres erfaringer. Madaster-plattformen er et digitalt verktøy som kan føre til at vi endrer verdikjeder i bransjen, og da er det flott å ha kontakt med bedrifter som jobber med dette i andre deler av landet, sier Bergsland.

– Samarbeid er en forutsetning for at bransjen skal kunne løse de store miljøutfordringene den står ovenfor, sier Augenstein.

Smedvig og Veni ønsker å spre budskapet om sirkulærøkonomi blant Rogalands BAE-bedrifter, samtidig som de selv jobber for å bli mer sirkulære. I Site 4016 benyttes flere sirkulære prinsipper som solenergi, digitalisering og samarbeid.

– Vi ønsker at Madaster-Pionerprogram skal være et fyrtårn for byggenæringen og bidra til en mer sirkulær og bærekraftig næring. Her bidrar virkelig Smedvig og Veni til å lyse opp, avslutter Drange.