Velkommen til byggbransjens nye lekegrind

Regionalt kunnskaps- og utviklingssentrum for bygg og anlegg.

Om Site 4016

Vi skal skape et sted hvor de beste aktørene i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen er samlet. Vi skal styrke bedriftene gjennom å legge til rette for samarbeid og deling innen viktige områder innen bygg og anlegg.

Samarbeid som fører til kunnskapsutvikling og trivsel for ansatte, økt digitalisering og innovasjon, kostnadsreduksjoner for bedriftene vil gjøre den regionale byggebransjen sterkere og mer konkurransedyktig for fremtiden.

Medlemsprogram

On-Site er Site 4016’s eget program for å fremme kunnskap og utvikling innen bygg- og anleggsbransjen. Er du medlem her vil du få tilgang til foredrag, nettverksaktiviteter og studieturer på høyt nivå. Site 4016 tar sikte på å bli et sentrum for kunnskap og utvikling og skal samle de beste selskapene og organisasjonene i bransjen.

On-Site er et medlemsprogram for bedrifter og organisasjoner som er bevisste på å kontinuerlig tilegne seg kunnskap. Digitalisering og bærekraft vil stå sentralt, men andre områder innen bygg og anlegg, samt nettverksaktiviteter, vil bli initiert.

Er du interessert i å koble deg til?
Send en email til Site Manager Geir Østerhus
go@smedvig.com for informasjon.

Geir Østerhus

Site Manager
go@smedvig.com
+47 900 23 592

Kåre Håvarstein

Driftstekniker
kh@smedvig.com
+47 900 36 099

Svein Dagfinn Asbjørnsen

Driftssjef
sda@smedvig.com
+47 905 12 214

Rune Augenstein

CTIO
ra@smedvig.com
+47 992 12 414

Karen E. Lærdal Skuland

Markedskoordinator
ks@smedvig.com
+47 971 05 109

Kontakt